DIGWYDDIADUR Y LLOFFWR4

MEHEFIN

9 Cyngerdd cysegredig yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Pontargothi am 7pm. 10 Te mefus Eglwys y Drindod Sanctaidd, Pontargothi am 2pm.10 Siôn a Siận gyda Dai Jones a Joy Cornock yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin am 7.30pm.10 Trip haf Cwtsh y Clos, Llanarthne. Cwrdd ym mharc deinasor Dinbych y Pysgod am 10.30am.