Diolch i holl hysbysebwyr Y Lloffwr am eu cefnogaeth.