Swyddogion 'Y Lloffwr'


Cadeirydd : Carol Dyer (01550) 720956

Uwch Olygydd : Mansel Charles (01558) 668823

Golygydd Cynorthwyol : Len Richards (01267) 290741

Ysgrifennydd : Peter Harries (01558) 823075

Trysorydd : Eleri Davies (07971) 950946

Swyddog Hysbysebion : Wyn Williams (01550) 777834

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu : Mared Williams (07951) 893627 a Mared Dafydd (07554) 704251

Swyddog Dosbarthu a Gwerthiant : Eleri Bowen (01558) 825336

Swyddog Cyswllt Ysgolion : Mared Dafydd (07554) 704251

Golygydd Y Lloffwr Llai : Mared Dafydd (07554) 704251

Aelodau eraill y pwyllgor : Owain Gruffudd, Gwenda Rees, Nest Rees, Len Richards